Current View
Citation link:
Title:
Маркетинг на медийното съдържание - сравнителен анализ на нормативните изисквания към програмите на обществените доставчици на медийни услуги Българска национална телевизия (БНТ) и British Broadcasting Corporation (Би Би Си) : Автореферат / Анета Милкова Маринова ; Науч. ръководител Теодора Петрова ; Рец. Маргарита Пешева, Симеон Василев.; Media content marketing - comparative analysis of the regulatory requirements for the programs of the public media service providers Bulgarian national television (BNT) and British Broadcasting Corporation (BBC) Aneta Milkova Marinova
 
Creator:
Маринова, Анета Милкова; Marinova, Aneta Milkova; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител; Пешева, Маргарита Йорданова рец.; Василев, Симеон Игнатов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Пълната форма на името на науч. ръководител Теодора Петрова е Теодора Радоева Петрова-Иванова; Автореферат на дисертация на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Комуникация и аудиовизуална продукция 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Маркетинг в телевизията.; Радио- и телевизионна журналистика стандартизация и нормализация.; Телевизия управление и организация.
 
*** *** ***
 
001:
001192186
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринова, Анета Милкова
 
245:
Маркетинг на медийното съдържание - сравнителен анализ на нормативните изисквания към програмите на обществените доставчици на медийни услуги Българска национална телевизия (БНТ) и British Broadcasting Corporation (Би Би Си) :| Автореферат /| Анета Милкова Маринова ; Науч. ръководител Теодора Петрова ; Рец. Маргарита Пешева, Симеон Василев.
 
246:
Media content marketing - comparative analysis of the regulatory requirements for the programs of the public media service providers Bulgarian national television (BNT) and British Broadcasting Corporation (BBC)| Aneta Milkova Marinova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 360.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
[29] л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълната форма на името на науч. ръководител Теодора Петрова е Теодора Радоева Петрова-Иванова
 
502:
Автореферат на дисертация| на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Комуникация и аудиовизуална продукция| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Маркетинг| в телевизията.| Радио- и телевизионна журналистика| стандартизация и нормализация.| Телевизия| управление и организация.
 
700:
Marinova, Aneta Milkova| Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител| Пешева, Маргарита Йорданова| рец.| Василев, Симеон Игнатов| рец.