Current View
Citation link:
Title:
Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век : Автореферат / Мария Георгиева Русева ; Науч. ръководител Валери Стоилов Стефанов ; Рец. Албена Кирилова Вачева, Ноеми Асенова Стоичкова-Иванова.; Poetics of the road in bulgarian literature from the 20s and 30s of XX century Mariya Georgieva Ruseva
 
Creator:
Русева, Мария Георгиева; Ruseva, Marija Georgieva; Стефанов, Валери Стоилов науч. ръководител; Вачева, Албена Кирилова рец.; Стоичкова, Ноеми Асенова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на рец. Ноеми Асенова Стоичкова-Иванова е Ноеми Асенова Стоичкова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. Бълг. лит. - Бълг. лит. след Освобождението до Втората световна война СУ "Св. Климент Охридски", Фак. Слав. филологии, Кат. по бълг. лит. 2021; Библиогр. с. 42-44, 46-47; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Българска литература теми, образи, сюжети 20 в.; Пътешественици в литературата; Пространство в литературата; Пътепис, български 20 в.
 
*** *** ***
 
001:
001196591
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Русева, Мария Георгиева
 
245:
Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век :| Автореферат /| Мария Георгиева Русева ; Науч. ръководител Валери Стоилов Стефанов ; Рец. Албена Кирилова Вачева, Ноеми Асенова Стоичкова-Иванова.
 
246:
Poetics of the road in bulgarian literature from the 20s and 30s of XX century| Mariya Georgieva Ruseva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 498.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на рец. Ноеми Асенова Стоичкова-Иванова е Ноеми Асенова Стоичкова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. Бълг. лит. - Бълг. лит. след Освобождението до Втората световна война| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. Слав. филологии, Кат. по бълг. лит.| 2021
 
504:
Библиогр. с. 42-44, 46-47
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Българска литература| теми, образи, сюжети| 20 в.| Пътешественици| в литературата| Пространство| в литературата| Пътепис, български| 20 в.
 
700:
Ruseva, Marija Georgieva| Стефанов, Валери Стоилов| науч. ръководител| Вачева, Албена Кирилова| рец.| Стоичкова, Ноеми Асенова| рец.