Citation link:
  • Историческите права на България върху Добруджа /От Милан Г. Марков.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев