Citation link:
Abstract:
Акад. Стоян Аргиров (1869 - 1939) - филолог, историк, преводач, основоположник на библиотекознанието в България. Ръководи Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” от 1897 до 1936 г.Стоян Аргиров със съпругата си Веселина на ул. „Цибра” 4, София.
 
Created:
около 1920
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220089
 
Subject:
1920; учен; фотография; градина