Citation link:
 • Етнографско изследване на жителите на с. Чьопкьой, Узункюприйско
  • стр. Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 319
   • стр. 320
   • стр. 321
   • стр. 322
   • стр. 323
   • стр. 324
   • стр. 325
   • стр. 326
   • стр. 327
   • стр. 328
   • стр. 329