Current View
Citation link:
Title:
Църква и империя по времето на св. патриарх Николай I Мистик (църковно-историческо изследване) : Автореферат / Жоржета Викторова Илиева ; Науч. ръководител Александър Стоянов Омарчевски ; Рец. Павел Павлов, Людмил Мартинов Малев.; Church and empire at the time of St. Nicholas patriarch Nicholas I Mystic (church-historical study) Zhorzheta Viktorova Ilieva
 
Creator:
Илиева, Жоржета Викторова; Ilieva, Zorzeta Viktorova; Омарчевски, Александър Стоянов науч. ръководител; Павлов, Павел Николов рец.; Малев, Людмил Мартинов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4. Религия и теология (Обща история на църквата) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Историческо богословие" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Източноправославна църква история
 
*** *** ***
 
001:
001193941
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева, Жоржета Викторова
 
245:
Църква и империя по времето на св. патриарх Николай I Мистик (църковно-историческо изследване) :| Автореферат /| Жоржета Викторова Илиева ; Науч. ръководител Александър Стоянов Омарчевски ; Рец. Павел Павлов, Людмил Мартинов Малев.
 
246:
Church and empire at the time of St. Nicholas patriarch Nicholas I Mystic (church-historical study)| Zhorzheta Viktorova Ilieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 368.0 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
24 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4. Религия и теология (Обща история на църквата)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Историческо богословие"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Източноправославна църква| история
 
700:
Ilieva, Zorzeta Viktorova| Омарчевски, Александър Стоянов| науч. ръководител| Павлов, Павел Николов| рец.| Малев, Людмил Мартинов| рец.