Citation link:
  • Нумизматически принос към религията на Тракия / Т. Герасимов.