Citation link:
  • Османотурски извори за историята на София : Ч. 1. Документи от XVI век и описания от XVI и XVII век / Гълъб Д. Гълъбов.