Current View
Citation link:
Title:
Методически аспекти на дистанционното обучение по по "Аудио видео дизайн" : Автореферат / Силвана Колева Карагьозова ; Науч. ръководител Адриан Георгиев.; Methodological aspects of distance learning in audio video design Silvana Koleva Karagyozova
 
Creator:
Карагьозова, Силвана Колева; Karagjozova, Silvana Koleva; Георгиев, Адриан Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на науч. и образователна степен "доктор" от проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по музика) СУ "Св. Климент Охридски", Кат. Музика 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Дистанционно обучение.; Аудиовизия.; Мултимедии.
 
*** *** ***
 
001:
001141023
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Карагьозова, Силвана Колева
 
245:
Методически аспекти на дистанционното обучение по по "Аудио видео дизайн" :| Автореферат /| Силвана Колева Карагьозова ; Науч. ръководител Адриан Георгиев.
 
246:
Methodological aspects of distance learning in audio video design| Silvana Koleva Karagyozova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 923.1 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
41 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на науч. и образователна степен "доктор" от проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Кат. Музика| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Дистанционно обучение.| Аудиовизия.| Мултимедии.
 
700:
Karagjozova, Silvana Koleva| Георгиев, Адриан Георгиев| науч. ръководител