Current View
Citation link:
Title:
Динамика в овладяването на писмената реч при ученици с лека умствена изостаналост : Автореферат / Виктория Кирилова Ценова ; Науч. ръководител Катерина Каролова Караджова ; Рец. Емилия Хинкова Евгениева, Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова.; Dynamics in the mastery of written language in students with mild mental retardation Victoria Kirilova Tsenova (Pencheva)
 
Creator:
Ценова, Виктория Кирилова; Cenova, Viktorija Kirilova; Караджова, Катерина Каролова науч. ръководител; Евгениева, Емилия Хинкова рец.; Левтерова, Дора Стоилова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - педагогика на деца с интелектуална недостатъчност) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Специална педагогика и логопедия" 2020; Библиогр. с. 44-46; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се образование и просвета.
 
*** *** ***
 
001:
001189941
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ценова, Виктория Кирилова
 
245:
Динамика в овладяването на писмената реч при ученици с лека умствена изостаналост :| Автореферат /| Виктория Кирилова Ценова ; Науч. ръководител Катерина Каролова Караджова ; Рец. Емилия Хинкова Евгениева, Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова.
 
246:
Dynamics in the mastery of written language in students with mild mental retardation| Victoria Kirilova Tsenova (Pencheva)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 959.7 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
46 с. :| с табл., графики, фотогр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Специална педагогика и логопедия"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 44-46
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се| образование и просвета.
 
700:
Cenova, Viktorija Kirilova| Караджова, Катерина Каролова| науч. ръководител| Евгениева, Емилия Хинкова| рец.| Левтерова, Дора Стоилова| рец.