Current View
Citation link:
Title:
Формиране на емоционална компетентност у учениците в мултикултурна среда чрез обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен : Автореферат / Румяна Нешкова Георгиева ; Науч. ръководител Нели Иванова.
 
Creator:
Нешкова, Румяна.; Иванова, Нели Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Дидактика" 2012; Библиогр. с. 41-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Ученици психология.; Образование и просвета етнически проблеми. България; Български език методика на преподаването.; Българска литература методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
001:
001146429
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Нешкова, Румяна.
 
245:
Формиране на емоционална компетентност у учениците в мултикултурна среда чрез обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен :| Автореферат /| Румяна Нешкова Георгиева ; Науч. ръководител Нели Иванова.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
42 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 764.0 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Дидактика"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 41-42
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Ученици| психология.| Образование и просвета| етнически проблеми.| България| Български език| методика на преподаването.| Българска литература| методика на преподаването.
 
700:
Иванова, Нели Стоянова| науч. ръководител