Citation link:
 • Jan Kollar 1793-1852 : Sbornik stati o ziote, pusobeni a literarni cinnosti pevce "Slavy dcery" : Na oslavu jeho stoletych narozenin / Red. Frantiska Pastrnka.
  • Jan Kollar [портрет]
  • Заглавна страница
  • Předmluva
   • стр. II
  • Svatopluk Čech: Proslov
   • стр. 2
  • Pavel Křižko: Jána Kollára dětinský vek a školárenie v Mošovcach i Kremnici. (Životopisné příspěvky)
   • стр. 4
   • [илюстрация]
   • стр. 6
   • [илюстрация]
   • стр. 8
   • [илюстрация]
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
  • Křivdou prebudený: Z básnických prvotin Jána Kollára v Baňskej Bystrici z r. 1812
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
  • Pavel Blaho: Ján Kollár v Pešti
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
  • Dr. M Můrko: Listy Kollára Kopitarovi a Miklošičovi
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
  • Ján Cimrák: Dva listy Kollárovy Samoslavu Hroboňovi
   • стр. 55
   • стр. 56
  • Drobnosti zo života Kollárovho v Pešti
   • стр. 58
   • стр. 59
  • Julius Zarnovický: Kollárov list
   • стр. 61
  • Josef Karásek: Jan Kollár ve Vídni 1849—1852
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • [илюстрация]
   • стр. 70
   • стр. 71
   • [илюстрация]
   • [илюстрация]
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
  • Zdeňka Šemberova: Drobné vzpomínky
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
  • Колар у успомени код Срба
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
  • Dr. Jan Jakubec: Vzpomínka na Kollára v Durinkách
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
  • J. Stritar: Janu Kollarju
  • Fr. Bílý: Jak Slávy Dcera rostla
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
  • Leander Čech: Význam Kollárovy «Slávy Dcery» v naší básnické literatuře
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
  • Jan Voborník: 0 postavení J. Kollára v literatuře české
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
  • Jaroslav Vlček: Ako Kollár účinkoval na literaturu slovenskú
   • стр. 134
   • стр. 135
  • J. Vrchlický: Vonět Kollárův po jeho stránce formální
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
  • J. Voborník: Dva Kollárovy nápisy
   • стр. 146
   • стр. 147
  • Teréza Nováková: Svatopluk Čech o Janu Kollárovi
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
  • Jovan Hranilović: Uspomeni Jana Kolara
   • стр. 153
  • Dr. Jan V. Novák: Myšlenky Kollárovy o libozvučnosti češtiny а jich ohlasy na Moravě
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
  • J. Polívka: Kollár, sběratel a vydavatel písní lidových
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
  • Jur Janoška: Kollár, kňaz a kazatel’
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
  • Alexandr Kočubinský: Romantická myšlenka a skutečnost. (Příspěvek k životopisu Kollárovu)
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
   • стр. 188
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
  • Frant. Komárek: Kollárovy literární styky s Fr C. Kampelíkem
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
  • W. Nehring: Poslanie J. Kollára o wzajemnošci Slowian w jeziku polskim
   • стр. 199
   • стр. 200
  • Dr. M. Můrko: Kollárova vzájemnost slovanská
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
  • Fr. Pastrnek: 0 starožitnických spisech Kollárových
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
   • стр. 238
   • стр. 239
  • Fr. Sasinek: Původ Slovanov z Indie
   • стр. 241
   • стр. 242
  • Dr. Václav Vondrák: 0 Kollárově díle «Die Gótter Rhetras»
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
  • El...y (Asnyk): J. Kollarowi wieszczowi odrodzenia Czech sklada w holdzie polski
   • стр. 248
  • Michal Hórnik: Jan Kollár a lužiscy Serbja
   • стр. 250
   • стр. 251
  • Milivoj Šrepel: Jan Kollár i Hrvati
   • стр. 253
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261
   • стр. 262
  • Koлap u cpпска книжевност
   • стр. 264
   • стр. 265
   • стр. 266
   • стр. 267
  • Лiтературне вiдроджене Полудневоi Руси i Ян Колляр
   • стр. 269
   • стр. 270
   • стр. 271
   • стр. 272
   • стр. 273
   • стр. 274
   • стр. 275
   • стр. 276
  • Josef Karásek: Autobiografie Jana Kollára
   • стр. 278
   • стр. 279
   • стр. 280
   • стр. 281
  • Еpilog
   • стр. 283
  • Poznamka
  • Obsah