Citation link:
  • Златна книга на дарителите за народна просвета /Сава Велев Кн. 1.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев