Citation link:
 • Първата среща на Априлова с Венелина : (Отделен отпечатък от литературно-научния сборник, издаван от Кюстендилското държавно педагогическо и трикласно училище за в полза на бедните ученици)
  • Заглавна страница
  • стр. [3]
  • стр. 4
  • стр. 5
  • стр. 6
  • стр. 7
  • стр. 8
  • стр. 9
  • стр. 10
  • стр. 11
  • стр. 12