Citation link:
  • Последните дни на Якопо Ортис /Уго Фосколо ; Превел от италиянски Кирил Христов ; [Предг. от прев.].
    • Издателска корица
    • Предзаглавна страница с автограф на Боян Пенев