Current View
Citation link:
Title:
Клетъчни и молекулни маркери за ендометриална рецептивност : Автореферат / Елена Василева Маринова ; Науч. ръководител Росица Конакчиева ; Рец. Христо Стефанов Гагов, Сорен Бохос Хайрабедян.
 
Creator:
Маринова, Елена Василева; Конакчиева, Росица Цвяткова науч. ръководител; Гагов, Христо Стефанов рец.; Хайрабедян, Сорен Бохос рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен доктор в проф. направление 4.3. Биол. науки (Клетъчна биология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Ембриология [човек]; Цитогенетика; Оплождане ин витро
 
*** *** ***
 
001:
001193434
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринова, Елена Василева
 
245:
Клетъчни и молекулни маркери за ендометриална рецептивност :| Автореферат /| Елена Василева Маринова ; Науч. ръководител Росица Конакчиева ; Рец. Христо Стефанов Гагов, Сорен Бохос Хайрабедян.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.934 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
56 с. :| с цв. диагр., табл., сх., ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен доктор в проф. направление 4.3. Биол. науки (Клетъчна биология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Ембриология [човек]| Цитогенетика| Оплождане ин витро
 
700:
Конакчиева, Росица Цвяткова| науч. ръководител| Гагов, Христо Стефанов| рец.| Хайрабедян, Сорен Бохос| рец.