Current View
Citation link:
Title:
В търсене на смисъла на живота : Между свободната воля и нихилизма : Автореферат / Джон Боул ; Рец. Ангел Стефанов Стефанов, Валентина Ангелова Драмалиева.; In search of the meaning of life Between free will and nihilism John David Bole
 
Creator:
Боул, Джон Дейвид; Bole, John David; Стефанов, Ангел Стефанов рец.; Драмалиева, Валентина Ангелова рец.
 
Date:
2020 [issued] [2020].
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на] дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на англ. ез./ СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. [2020]; Библиогр. с. 60-63; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Свобода и необходимост.
 
*** *** ***
 
001:
001184221
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Боул, Джон Дейвид
 
245:
В търсене на смисъла на живота :| Между свободната воля и нихилизма : Автореферат /| Джон Боул ; Рец. Ангел Стефанов Стефанов, Валентина Ангелова Драмалиева.
 
246:
In search of the meaning of life| Between free will and nihilism| John David Bole
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 669.3 KB)
 
260:
[София],| [2020].
 
300:
63 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на] дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на англ. ез./| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак.| [2020]
 
504:
Библиогр. с. 60-63
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Свобода и необходимост.
 
700:
Bole, John David| Стефанов, Ангел Стефанов| рец.| Драмалиева, Валентина Ангелова| рец.