Citation link:
  • Откъслек от историята на Рилский мънастир.София : Книгопечатница Просвещение,1895.Българското население в средните векове : Историко-Юридически скици /Г. Занетов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев