Current View
Citation link:
Title:
Мюсюлманската общност в България : Между традицията и секуларизацията (православно-богословско изследване) : Автореферат / Здравко Валериев Кънев ; Науч. ръководител Клара Тонева ; Рец. Иван Василев Христов, Мариян Богоев Стоядинов.; The muslim community in Bulgaria Between tradition and secularization (Orthodox theological research) Zdravko Valeriev Kanev
 
Creator:
Кънев, Здравко Валериев; Kanev, Zdravko Valeriev; Стаматова, Клара Асенова науч. ръководител; Христов, Иван Василев рец.; Стоядинов, Мариян Богоев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманит. науки], проф. направление 2.4. Религия и теология (История на монотеистичните религии) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Систематическо богословие 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Мюсюлмани България.; Ислям влияние върху обществения живот България.; Секуларизация България.
 
*** *** ***
 
001:
001191355
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кънев, Здравко Валериев
 
245:
Мюсюлманската общност в България :| Между традицията и секуларизацията (православно-богословско изследване) : Автореферат /| Здравко Валериев Кънев ; Науч. ръководител Клара Тонева ; Рец. Иван Василев Христов, Мариян Богоев Стоядинов.
 
246:
The muslim community in Bulgaria| Between tradition and secularization (Orthodox theological research)| Zdravko Valeriev Kanev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 289.0 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
28 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманит. науки], проф. направление 2.4. Религия и теология (История на монотеистичните религии)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Систематическо богословие| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Мюсюлмани| България.| Ислям| влияние върху обществения живот| България.| Секуларизация| България.
 
700:
Kanev, Zdravko Valeriev| Стаматова, Клара Асенова| науч. ръководител| Христов, Иван Василев| рец.| Стоядинов, Мариян Богоев| рец.