Citation link:
 • Проблеми, хора, спомени :Есета /Исак Паси.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
  • Предговор
  • Съдържание
   • стр. 8
  • ПРОБЛЕМИ
   • Изкуството — сила и безсилие
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
   • Иронията като културен феномен
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
   • Моралната философия на Артур Шопенхауер и неговите Афоризми за житейската мъдрост
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
   • Философия и проповед. Фридрих Ницше: Тъй рече Заратустра
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
   • Руските пространства на европейския екзистенциализъм: Лев Шестов
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
   • Философия и изкуство (Доклад, изнесен пред X международен конгрес по естетика: „Произведението на изкуството и измененията във философията“ — Монреал, 7.VIII.1984)
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • Vita contemplative — vita activa
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
   • За някои форми на духовното съществуване на човек
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
   • Едно размишление за два морални феномена (Сократ и Сенека)
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
   • Похвално слово за литературната тишина.Една изповед във формата на есе
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
   • Слово за словото
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
  • ХОРА
   • Атанас Далчев (Фрагменти за Фрагменти)
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
   • Кирил Василев (60-годишнина)
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
   • Кирил Василев (70-годишнина)
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
   • Иван Славов (Премиера на книгата Прекословици)
    • стр. 167
    • стр. 168
   • Цеко Торбов (Едно монументално дело)
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
   • Страшимир Джамджиев (80-годишнина)
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
   • Страшимир Джамджиев (1901—1987). In memoriam
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
   • Тодор Нейков (70-годишнина)
    • стр. 182
    • стр. 183
   • Харитина Костова-Добрева (Няколко щриха към портрета)
    • стр. 185
    • стр. 186
   • Никола Константинов (Слово по случай 60-годишнината)
    • стр. 188
  • СПОМЕНИ
   • За една библиотека в миналото
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
   • За една библиотека днес
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
   • Няколко мисли за съставителството
    • стр. 200
    • стр. 201
   • Испания в мене
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
   • Вместо интервю
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
   • Tempora mutantur et nos mutamur in illis?
    • стр. 214
    • И биография на духа (Мисли за подготовката на младите философи)
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
  • Задна корица