Citation link:
  • Дупница а не Дубница
    • стр. 107
    • стр. 108