Citation link:
  • Избавление : Съвременни стихотворения /От Ив. Вазова ; Издават Илия Р. Блъсков и Г. Цончов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев