Citation link:
  • Етнографско изследване на село Сергювец, околия Горно-Оряховска
    • Заглавна страница
    • Речник на характерната лексика
      • стр. 274
      • стр. 275
      • стр. 276
      • стр. 277
      • стр. 278
      • стр. 279
      • стр. 280
      • стр. 281
      • стр. 282
      • стр. 283
      • стр. 284
      • стр. 285
      • стр. 286
      • стр. 287
      • стр. 288
      • стр. 289
      • стр. 290
      • стр. 291
      • стр. 292
      • стр. 293
      • стр. 294
      • стр. 295
      • стр. 296
      • стр. 297
      • стр. 298
      • стр. 299
      • стр. 300
      • стр. 301
      • стр. 302
      • стр. 303
      • стр. 304
      • стр. 305
      • стр. 306
      • стр. 308
      • стр. 309
      • стр. 310
      • стр. 311
      • стр. 312
      • стр. 313
      • стр. 314
      • стр. 315
      • стр. 316
      • стр. 317
      • стр. 318
      • стр. 319
      • стр. 320
      • стр. 321
      • стр. 322
      • стр. 323