Citation link:
  • Жената на мъдреца ; Раздяла : Разкази /Артур Шницлер ; Прев. от нем. М. Теофилов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев