Citation link:
  • Писци и книге [Кн.] 1.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница
    • стр. [5] с дарствен надпис от автора