Citation link:
  • Възпоминание по въстанията в Търновския санджак през 1876-та година и по съдението на българските въстаници в Търново /Написал Юрдан П. Теодоров ; [С предисловие от автора].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев