Current View
Citation link:
Title:
Развитие на детските организации в България през периода 1944-1990 година - педагогически аспекти : Автореферат / Петя Димитрова Иванова ; Науч. ръководител Пенка Цонева.; Development of children’s organization in bulgaria during the period 1944-1990 - pedagogical aspects Petya Dimitrova Ivanova
 
Creator:
Иванова, Петя Димитрова; Ivanova, Petja Dimitrova; Цонева, Пенка Ненова науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен "Доктор", по професионално направление 1.2 "Педагогика", научна специалност "История на педагогиката и българското образование" Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "История на педагогиката и управление на образованието" 2022; Библиография с. 59-61; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Педагогика история 1944-1990 България; Възпитание история 1944-1990 България; Учебно-възпитателна работа история 1944-1990 България; Извънкласна и извънучилищна работа история 1944-1990 България
 
*** *** ***
 
001:
001204584
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Петя Димитрова
 
245:
Развитие на детските организации в България през периода 1944-1990 година - педагогически аспекти :| Автореферат /| Петя Димитрова Иванова ; Науч. ръководител Пенка Цонева.
 
246:
Development of children’s organization in bulgaria during the period 1944-1990 - pedagogical aspects| Petya Dimitrova Ivanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 980.3 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
64 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователно-научна степен "Доктор", по професионално направление 1.2 "Педагогика", научна специалност "История на педагогиката и българското образование"| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "История на педагогиката и управление на образованието"| 2022
 
504:
Библиография с. 59-61
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Педагогика| история| 1944-1990| България| Възпитание| история| 1944-1990| България| Учебно-възпитателна работа| история| 1944-1990| България| Извънкласна и извънучилищна работа| история| 1944-1990| България
 
700:
Ivanova, Petja Dimitrova| Цонева, Пенка Ненова| науч. ръководител