Citation link:
  • Халосник : Сценична игра /Ц. Бакалов-Церковски.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора