Citation link:
 • Естетическият ракурс на художника /И. Паси
  • Начална страница
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90