Citation link:
 • Блез Паскал и йезуитите:[Встъпителна студия в Паскал, Блез. Писма до един провинциал] /Исак Паси.
  • Начална страница
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14