Citation link:
  • Дон Кихот /М. Сервантес ; Прев. от рус. П. Кабакоев ; Под ред. на К. Карагюлев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от преводача