Current View
Citation link:
Title:
Тороидални компактификации на дискретни фактори на комплексното двумерно кълбо : Автореферат / Панчо Георгиев Бешков ; Науч. ръководител Азнив Киркор Каспарян ; Рец. Иван Николов Ланджев, Мая Митева Стоянова.; Toroidal compactifications of discrete quotients of the complex two-ball Pancho Georgiev Beshkov
 
Creator:
Бешков, Панчо Георгиев математик; Beskov, Panco Georgiev математик; Каспарян, Азнив Киркор науч. ръководител; Ланджев, Иван Николов рец.; Стоянова, Мая Митева рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Алгебра, топология и приложения" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Алгебра" 2022; Библиогр. с. 16-19; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Топология; Пространства, математически; Числа, комплексни; Логаритми
 
*** *** ***
 
001:
001196896
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бешков, Панчо Георгиев| математик
 
245:
Тороидални компактификации на дискретни фактори на комплексното двумерно кълбо :| Автореферат /| Панчо Георгиев Бешков ; Науч. ръководител Азнив Киркор Каспарян ; Рец. Иван Николов Ланджев, Мая Митева Стоянова.
 
246:
Toroidal compactifications of discrete quotients of the complex two-ball| Pancho Georgiev Beshkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 341.8 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
19 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Алгебра, топология и приложения"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Алгебра"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 16-19
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Топология| Пространства, математически| Числа, комплексни| Логаритми
 
700:
Beskov, Panco Georgiev| математик| Каспарян, Азнив Киркор| науч. ръководител| Ланджев, Иван Николов| рец.| Стоянова, Мая Митева| рец.