Citation link:
 • Етнографско изследване на гр. Попово
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252