Citation link:
  • Трите хълма : Социална драма в пет действия /П. Джидров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора