Citation link:
  • Звукове : Лирически стихотворения /От Ивана Вазов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев