Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Биологически факултет. Книга 1 - Зоология, физиология и биохимия на животните : Т. 66. / Ред. Л. Калчев, Ст. Стефанов.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des biologie. Livre 1 - Zoologie, physiologie et biochimie des animaux
 
Creator:
Стефанов, Стефан Костов ред.; Калчев, Ленко Антонов ред.
 
Date:
1974 [issued] 1974 [за 1972/73].
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Биологически факултет. Книга 1 - Зоология, физиология и биохимия на животните :| Т. 66. /| Ред. Л. Калчев, Ст. Стефанов.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des biologie. Livre 1 - Zoologie, physiologie et biochimie des animaux
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 13,0 MB)
 
260:
1974 [за 1972/73].
 
300:
276 с. :| с ил., диагр., табл.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Стефанов, Стефан Костов| ред.| Калчев, Ленко Антонов| ред.