Citation link:
  • Български притчи или пословици и характерни думи : Ч. 2. / /Събрани от П. Р. Славейкова ; [Предг. Иван П. Славейков]