Citation link:
  • Фауст : Трагедия /Йохан Гьоте ; Прев. в проза Н. Соколов ; С биогр. на Гьоте от Н. А. Холодковски ; Бел. от Петър Вайнберг.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от Г. Бакалов