Citation link:
  • Джеладин-бей : Принос към историята на град Охрид