Citation link:
  • Първата среща на Априлова с Венелина : (Отделен отпечатък от литературно-научния сборник, издаван от Кюстендилското държавно педагогическо и трикласно училище за в полза на бедните ученици)