Citation link:
 • Спомени за славно време, за симбиозата между науката и футболната топка, и ... за приятелите : Фотоизложба "Между науката и футбола, отборът на преподаватели и служители (1981-2009), Университетска библиотека, 13 януари 2016 г., 17,00 ч. : Фотоалбум Софийски университет "Св. Климент Охридски", 35 години от създаването на секция "Футбол" / Александър Димчев : Ред. Радосвета Минчева.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
  • Увод към фотоалбума
   • стр. 5
  • Част Първа. ФУТБОЛЪТ В ALMA МАТЕР. ОПИТ ДА СЕ СГЛОБИ МОЗАЙКАТА
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
  • Част Втора. ИЗЛОЖБАТА И ОТЗИВИ ЗА НЕЯ
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • снимки
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • Отзивите в интернет
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
  • Фотоизложба „ Между науката и футбола ”
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
  • Част Трета. СПОМЕНИ НА КОЛЕГИ
   • стр. 60
  • Част Четвърта. РАЗХОДКА ПРЕЗ ТЕРЕНИТЕ И ГОДИНИТЕ (СНИМКИ)
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
  • Задна корица