Citation link:
  • Филозофиjа у "Горском виjенцу" : [Прештампано из летописа Матице српске] /Од Др. Бранислава Петрониjевича.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев