Current View
Citation link:
Title:
Адсорбционни и пеностабилизиращи свойства на сапонинови разтвори : Автореферат / Невена Борисова Пагурева ; Науч. ръководители Славка Чолакова, Николай Денков ; Рец. Елена Димитрова Милева, Христо Иванов Христов.; Adsorption and foam properties of saponin solutions Nevena Borisova Pagureva
 
Creator:
Пагурева, Невена Борисова; Pagureva, Nevena Borisova; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител; Денков, Николай Денков науч. ръководител; Милева, Елена Димитрова рец.; Христов, Христо Иванов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат [на] дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", 4.2 Хим. науки (Физикохимия - Макрокинетика) СУ Св. Климент Охридски, Фак. по химия и фармация, Кат. по Инженерна химия и фармацевтично инженерство 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Гликозиди свойства.; Адсорбция.; Биоорганична химия.
 
*** *** ***
 
001:
001186908
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пагурева, Невена Борисова
 
245:
Адсорбционни и пеностабилизиращи свойства на сапонинови разтвори :| Автореферат /| Невена Борисова Пагурева ; Науч. ръководители Славка Чолакова, Николай Денков ; Рец. Елена Димитрова Милева, Христо Иванов Христов.
 
246:
Adsorption and foam properties of saponin solutions| Nevena Borisova Pagureva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.682 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
38 с. :| с цв. диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на] дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", 4.2 Хим. науки (Физикохимия - Макрокинетика)| СУ Св. Климент Охридски, Фак. по химия и фармация, Кат. по Инженерна химия и фармацевтично инженерство| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Гликозиди| свойства.| Адсорбция.| Биоорганична химия.
 
700:
Pagureva, Nevena Borisova| Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител| Денков, Николай Денков| науч. ръководител| Милева, Елена Димитрова| рец.| Христов, Христо Иванов| рец.