Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга 1 : Т. 73.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Faculte de chimie. Livre 1
 
Creator:
Шелудко, Алексей Димитров ред.; Иванов, Христо ред.; Нонова, Донка Христова ред.
 
Date:
1983 [issued] 1983 [за 1979].
 
Description:
Пълното име на ред. Христо Иванов е Христо Иванов Христов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001059090
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга 1 :| Т. 73.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Faculte de chimie. Livre 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 15.27 MB)
 
260:
София :| Изд. на БАН,| 1983 [за 1979].
 
300:
241 с.
 
500:
Пълното име на ред. Христо Иванов е Христо Иванов Христов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Шелудко, Алексей Димитров| ред.| Иванов, Христо| ред.| Нонова, Донка Христова| ред.