Citation link:
 • Етнографско изследване и говор на с. Побит камък (Дикили-Таш), Разградско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 70
   • стр. 86
   • стр. 106