Citation link:
 • Библиотекознанието като учебна дисциплина в Софийския университет - приносът на Елена Кирова и Божана Троянова / Мария Капитанова, Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79