Current View
Citation link:
Title:
Технология за оценяване на постиженията на учениците по български език и литература в начална училищна възраст : Автореферат / Весела Mирчева ; Науч. ръководител Росица Пенкова
 
Creator:
Мирчева-Игликина, Весела Стефанова; Пенкова, Росица Александрова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" професионално направление 1.3. Методика на обучението по български език и литература в начален етап СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Кат. Хуманитарно образование 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Ученици проверка и оценка на знанията.; Български език методика на преподаването за начални училища.; Българска литература методика на преподаването за начални училища.
 
*** *** ***
 
001:
001156572
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мирчева-Игликина, Весела Стефанова
 
245:
Технология за оценяване на постиженията на учениците по български език и литература в начална училищна възраст :| Автореферат /| Весела Mирчева ; Науч. ръководител Росица Пенкова
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 554.9 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
42 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" професионално направление 1.3. Методика на обучението по български език и литература в начален етап| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Кат. Хуманитарно образование| 2018
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Ученици| проверка и оценка на знанията.| Български език| методика на преподаването| за начални училища.| Българска литература| методика на преподаването| за начални училища.
 
700:
Пенкова, Росица Александрова| науч. ръководител