Current View
Citation link:
Title:
Геостратегически аспекти от интеграционната политика на Европейския съюз в Дунавския регион : Автореферат / Кристиян Ангелов Луканов ; Науч. ръководител Марин Русев ; Рец. Атанас Харалампиев Дерменджиев, Косьо Христов Стойчев.; Geostrategic aspects of the European Union's integration policy in the Danube region Kristiyan Angelov Lukanov
 
Creator:
Луканов, Кристиян Ангелов; Lukanov, Kristijan Angelov; Русев, Марин Рахнев науч. ръководител; Дерменджиев, Атанас Харалампиев рец.; Стойчев, Косьо Христов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
Дунавски страни география. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 4.4 География на страните (Регионална и полит. география) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Европейски съюз интеграционни процеси; Геополитика Европейски съюз.
 
*** *** ***
 
001:
001192194
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Луканов, Кристиян Ангелов
 
245:
Геостратегически аспекти от интеграционната политика на Европейския съюз в Дунавския регион :| Автореферат /| Кристиян Ангелов Луканов ; Науч. ръководител Марин Русев ; Рец. Атанас Харалампиев Дерменджиев, Косьо Христов Стойчев.
 
246:
Geostrategic aspects of the European Union's integration policy in the Danube region| Kristiyan Angelov Lukanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.815 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
66 с. :| с цв. графики, диагр., к., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 4.4 География на страните (Регионална и полит. география)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
610:
Европейски съюз| интеграционни процеси
 
650:
Геополитика| Европейски съюз.
 
651:
Дунавски страни| география.
 
700:
Lukanov, Kristijan Angelov| Русев, Марин Рахнев| науч. ръководител| Дерменджиев, Атанас Харалампиев| рец.| Стойчев, Косьо Христов| рец.