Citation link:
  • Самотни души /Васил Узунов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора