Current View
Citation link:
Title:
Осмогласната система на "болгарский роспев" в стиховете на псалом 140:1-2 от скитските ирмологиони : Автореферат. / Елица Славчева Христова ; Науч. ръководител Димитър Димитров.
 
Creator:
Христова, Елица Славчева; Димитров, Димитър Николов науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", Проф. направление "Религия и теология"-2.4. науч. спец. "Източно църковно пеене" СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Практическо богословие 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Музика, църковна.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христова, Елица Славчева
 
245:
Осмогласната система на "болгарский роспев" в стиховете на псалом 140:1-2 от скитските ирмологиони :| Автореферат. /| Елица Славчева Христова ; Науч. ръководител Димитър Димитров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 357 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
30 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", Проф. направление "Религия и теология"-2.4. науч. спец. "Източно църковно пеене"| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Практическо богословие| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Музика, църковна.
 
700:
Димитров, Димитър Николов| науч. ръководител